Archives for;

ka-ART-ehan

Thoughts on SONA 2017

I attended my second SONA as a guest. Let me share with you my experience. Let me tell you also about some of the best Mindanao-inspired outfits I saw but which you may not have seen in the news. That red carpet is intimidating. Last year, I was so afraid that I would stumble in […]
0

‘Mabilis’ na Kwentong Marawi

Salamat sa AFP sa pahintulot na mabisita ang ating tropa sa Marawi. Mabilis at kontrolado ang aming maigsing pagdalaw. Simpleng bagay lamang ang aming dinala para sa tropa – mga underwear at burgers – pero nagulat kami sa naging pagtanggap ng mga sundalo at pulis. Sa unang checkpoint pa lamang sa Brgy Emie Punud, nagulat […]
0